You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Både Positiva Åttan-filosofin och Mobilitetsgalleriet är viktiga beståndsdelar i Diligent

Positiva Åttan är den logiska utgångspunkten för Diligent när det gäller att minska vårdrelaterade infektioner.

Mobilitetsgalleriet ger realistiska rekommendationer om lämplig storlek på utrymmen och lämplig utrustning och arbetsteknik för att optimera vården. Om vårdtagare som vistas på en vårdenhet mobiliseras tidigt och på ett säkert sätt får detta positiva övergripande effekter på deras säkerhet och välbefinnande. 

Att få vårdtagare att komma upp ur sängen och röra på sig tidigt, regelbundet och på ett säkert sätt minskar risken för vårdrelaterade infektioner och tillstånd som fall, trycksår, urinvägsinfektioner, ventilator-associerad pneumoni (Ventilator-Associated Pneumonia – VAP) och djup ventrombos (DVT). Den ökade rörligheten kan till och med minska längden på vårdtagarens vistelse på vårdenheten och minska risken för att vårdtagaren läggs in för vård igen.