You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Diligent

Diligent™ Guaranteed Solutions är ett skadeförebyggande program som leds av ett klinisk konsultteam som vägleder och utbildar ledning och personal i att säkert förflytta vårdtagare tidigt i vårdprocessen

1J3B3960 fix.jpg

De flesta personalolyckor i dagens vårdorganisationer sker i samband med att vårdtagare förflyttas inom en enhet.

Varje unikt och ekonomiskt garanterat Diligent-program skapar varaktig kulturell förändring som resulterar i att färre vårdtagare och vårdpersonal skadas, hjälper till att eliminera vårdrelaterade tillstånd och kortar ned vårdtiden.