You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Våra progam

På Arjo erbjuder vi ett brett utbud av konsulttjänster för att hjälpa vården att förbättra sina kliniska resultat, sin effektivitet samt att minska riskerna för vårdpersonal och boende/patienter.

Konsulttjänster som Diligent ™, ProACT ™, ”Solutions for Capital Equipment Planning” och Care Thermometer™ ger en detaljerad analys av hur nuvarande praxis förhåller sig i jämförelse med internationellt erkänd bästa praxis.

Arjo-About-Us-Computer-hands.jpg

Diligent™

Diligent™ Guaranteed Solutions är ett skadeförebyggande program som leds av ett klinisk konsultteam som vägleder och utbildar ledning och personal i att säkert förflytta vårdtagare tidigt i vårdprocessen

Läs mer om diligent

Arjo ProAct.jpg

ProAct™

De vanligaste utmaningar som vårdenheter ställs inför idag har att göra med ekonomin

Läs mer om ProAct