You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Lösningar för VTE-prevention

Fast vårdpersonal är medvetna om risken för VTE har de inte alltid den tid, utbildning eller de resurser som krävs för att implementera förebyggande åtgärder på ett optimalt sätt. Med Arjos Flowtron-system för aktiv kompression kan vårdpersonal tillhandahålla säker, bekväm och flexibel VTE-prevention som bidrar till att de kan uppnå efterlevnad och optimal klinisk effektivitet.

Vilka drabbas främst av VTE?

Intensivvårds-, cancer-, obstetrik- och strokepatienter samt bariatriska patienter och patienter som genomgår allmänna kirurgiska ingrepp som varar längre än 30 minuter löper alla risk att drabbas av VTE.

Ladda ned broschyren

VTE–prevention – sambandet mellan efterlevnad och klinisk effektivitet

Flowtron-systemet för aktiv kompression är utformat för att stödja klinisk effektivitet genom att underlätta efterlevnad inom patientvården.

Ladda ned broschyren

Viktiga kliniska bevis som stödjer användning av IPC

Läs gärna igenom detta kliniska material som ger exempel på några av de viktigaste bevisen som stödjer användning av IPC och särskilt Flowtron-systemet för aktiv kompression som en del av ett program för VTE-prevention.

Ladda ned broschyren med klinisk evidens

Enkel, kostnadseffektiv behandling med beprövade resultat

Vi erbjuder kliniskt beprövade förebyggande lösningar, övergripande för sjukhuset. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och utbildningsprogram.

Kontakta din lokala representant