You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Planering av sköljrum

Planering av sköljrum

Ett genomgångsrum (eller sköljrum) är en nödvändighet för alla licensierade äldreboenden och sjukhus. En minskad infektionsrisk kan innebära stora kostnadsbesparingar för alla typer av vårdinrättningar och sjukhus.

 

Planera ett genomgångsrum
Arjo har tagit fram fyra mycket viktiga punkter när det gäller ett effektivt sköljrum, som kan användas för att främja goda rutiner inom infektionskontroll:

1. Utrymme för orent gods
Det här området är avsett för orent gods och hålls åtskilt från de rena utrymmena. Det fungerar som en uppsamlingspunkt för orent gods. Det kan till exempel bestå av ett avlastningsbord i rostfritt stål.

2. Handfat
Rent och desinficerat gods får aldrig komma i kontakt med orena händer – därför är den viktigaste delen i ett genomgångsrum ett välorganiserat tvättställ där man kan tvätta händerna.  Tvättstället ska vara lättåtkomligt, placerat nära ingången och utrustat med en tvättställsblandare som kan hanteras med armen eller armbågen. Tillbehör som tvåldispensrar, engångsservetter och en papperskorg ska också finnas tillgängliga.

3. Spoldesinfektor 
Orena behållare som bäcken och tillhörande lock, urinflaskor och toalettspannar placeras i spoldesinfektorn som tömmer, rengör och desinficerar behållarna utan vidare bearbetning.  Grundregeln för hygien är att alla föremål som har varit i kontakt med kroppsvätskor eller sekret måste rengöras och desinficeras så fort som möjligt och överföras till en förvaringsyta för ren utrustning.

Spoldesinfektorerna finns i tre olika utföranden: en fristående modell som erbjuder korrekt lasthöjd, en väggmonterad modell som möjliggör rengöring av golvet under samt en modell för montering under bordet, vilket frigör värdefull arbetsyta.

4. Förvaringsyta för ren utrustning
Desinficerade föremål som inte används omedelbart ska hållas åtskilda från orena ytor eller orent gods, och kan förvaras i skåp eller på hyllor. Ett skåp som till exempel monteras ovanför spoldesinfektorn är ett bra alternativ, som även sparar plats.  I genomgångsrummet ska det även finnas ett låsbart skåp eller ett skåp för förvaring av kemikalier och desinficeringsmedel, samt två tvättkorgsvagnar för smutstvätt och avfall.  Om bäcken i rostfritt stål används är det en god idé att förvara dem i ett uppvärmt förvaringsskåp.

 

Rena händer på rent gods

  • Mikroorganismer som kan vara helt ofarliga för friska personer kan orsaka allvarliga infektioner hos personer med försämrat immunförsvar.
  • Bakterier, virus och svampar finns överallt och kan överföras från en individ till en annan via föremål som inte rengjorts tillräckligt eller som hanterats på felaktigt sätt.
  • Ett välbyggt genomgångsrum är en viktig förutsättning när det gäller att förhindra spridningen av infektioner.
  • Rengjort och desinficerat gods får aldrig vidröras eller hanteras med smutsiga händer.
  • Om rengjort gods vidrörs med smutsiga händer så förorenas det på nytt, och risken för smittspridning ökar.
  • Man måste därför alltid desinficera händerna innan man vidrör rengjort och desinficerat gods.

 

Rena händer på rent gods är tumregeln för alla arbetsmoment som utförs i genomgångsrummet.

Kontakta närmaste Arjo-representant för att få reda på mer om våra tjänster för planering av sköljrum.

Besök Arjo Guide for Architects and Planners för att få detaljerade riktlinjer och råd, kunskap från experter och nedladdningsbart material för planering och utformning av effektiva vårdmiljöer som kan anpassas utefter det varierande behovet hos dina patienter.