You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Desinficering

Flexibilitet och valmöjligheter som stödjer er strategi för infektionskontroll

Från spoldesinfektorer med höga prestanda till en rad valbara utformningsalternativ för sköljrum – vi kan hjälpa dig att utveckla en effektiv sköljrumsmiljö, något som utgör en mycket viktig del i strategin för infektionskontroll.

Se vårt utbud av spoldesinfektorer

En av de viktigaste rutinerna hos en vårdinrättning är säker och effektiv hantering av mänskligt avfall och desinficering av tillhörande utrustning. Att minska risken för smittspridning och att skydda personalen är viktiga delar i denna process. Det är av största vikt att du har rätt lösningar som hjälper dig att upprätthålla en säker och effektiv vårdmiljö.

Se vårt sortiment

För ett välplanerat sköljrum

Arjo kan hjälpa dig med alla lösningar vad gäller planering, utformning och hur man utrustar ett sköljrum för att täcka behoven hos din vårdinrättning. Vi erbjuder även expertkunskap och detaljerade riktlinjer för planering av rum, samt vägledning i hur man upprättar ett effektivt system för infektionskontroll.

Planera ditt sköljrum

Rengöringsmedel för spoldesinfektorer

Speciellt framtagna skölj- och rengöringsmedel för spoldesinfektion för att förbättra din spoldesinfektors prestanda.

Se vårt sortiment