You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Välbefinnande och avslappning

En utmaning som kräver engagemang och anpassade lösningar

Personer med demens eller liknande kognitiva funktionshinder kan bete sig på många olika sätt. De kan känna sig rastlösa, oroliga, ha en nedsatt kommunikationsförmåga eller till och med uppvisa ett aggressivt beteende. Det är viktigt att komma ihåg att beteendemönstret skiljer sig åt från person till person och att det går att påverka.

Patienter med demens och nedsatta kognitiva funktioner bör alltid få vård som anpassas efter deras individuella behov och samordnas av ett multidisciplinärt team.

Våra lösningar, som omfattar bland annat specialutformade badkar med inbyggd musik och sensorisk stimulering, och en avslappningsstol med inbyggd musik och gungande rörelse, kan hjälpa dig underlätta vardagen för sårbara patienter och bidra till en lugn vårdmiljö.