You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobilitets Galleriet™ och personanpassad demensvård

Säker, bekväm och värdig vård

Patienter är personer med olika livshistorier, preferenser och intresseområden. Vi arbetar för att se till att deras liv inom långtidsvården präglas av bekvämlighet och värdighet.

Patienter inom långtidsvården med nedsatt funktionsförmåga och kognitiva funktionshinder behöver hjälp med vardagsaktiviteter och personlig vård. De behöver ofta hjälp med toalettbesök, förflyttningar, hygienvård, säkerhet och trygghet vid aktiviteter, och med stimulering, vila och avslappning.

Vårt mål är att utveckla lösningar som hjälper dig leverera vård som är skräddarsydd för de personliga preferenserna och behoven hos varje individ, beroende på deras funktionsmässiga och kognitiva tillstånd.

 Vi erbjuder ett sortiment av utvärderingsverktyg som gör att du kan utvärdera behoven hos dina patienter och leverera en skräddarsydd och optimerad vårdplan. Mobility Gallery™ har utformats för att hjälpa dig identifiera den funktionella mobilitetsnivån hos dina patienter och välja lämpliga lösningar, för allt från sängar till mobilitetslösningar.

Rörlighetsskalan Mobility Gallery™

Mobilitetsgalleriet är ett utvärderingssystem med fem olika nivåer för funktionsmässig rörlighet, namngivna i bokstavsordning från A till E.

Ta reda på mer