You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Mobilitetsgalleri och personanpassad demensvård

Säker, bekväm och värdig vård

Vårdtagare är personer med olika livshistorier, preferenser och intresseområden. Vi arbetar för att se till att deras liv inom hemvården präglas av bekvämlighet och värdighet.

Vårdtagare inom långtidsvården med nedsatt funktionsförmåga och kognitiva funktionshinder behöver hjälp med vardagsaktiviteter och personlig vård. De behöver ofta hjälp med toalettbesök, förflyttningar, hygienvård, säkerhet och trygghet vid aktiviteter, och med stimulering, vila och avslappning.

Vårt mål är att utveckla lösningar som hjälper dig leverera vård som är skräddarsydd för de personliga preferenserna och behoven hos varje individ, beroende på deras funktionsmässiga och kognitiva tillstånd.

 Vi erbjuder ett sortiment av utvärderingsverktyg som gör att du kan utvärdera behoven hos dina vårdtagare och leverera en skräddarsydd och optimerad vårdplan. Mobility Gallery™ har utformats för att hjälpa dig identifiera den funktionella mobilitetsnivån hos dina vårdtagare och välja lämpliga lösningar, för allt från sängar till mobilitetslösningar.

Mobilitetsgalleriet

Mobilitetsgalleriet är ett utvärderingssystem med fem olika nivåer för funktionsmässig rörlighet, namngivna i bokstavsordning från A till E

Ta reda på mer