You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bibehållande av värdighet

Minimera de oroliga stunderna med personcentrerad vård

Att bedriva vård inom demensområdet är känsligt och samtidigt komplicerat, fullt av nyanseringar och utmaningar. Vi inser att den inte drivs av sökandet efter ett botemedel Det är vård som bygger på den grundläggande tanken att bakom varje utmaning står en unik individ med ouppfyllda känslomässiga eller fysiska behov som kräver förståelse och assistans.

Beteendeförändringar är en av de mest känsliga och utmanande följderna av denna sjukdom. Dessa beteendeförändringar innebär ofta apati, depression, irritabilitet, agitation eller ångest. Att hantera episoder med dessa beteendeförändringar, och de oroliga stunder som de medför, kan utgöra en stor belastning på vårdmiljön och för enskild vårdpersonal. Vi anser att det är endast när en personcentrerad vård bedrivs för personer som lever med demens som livskvalitet kan upprätthållas, beteendeförändringar minimeras och effektivitet uppnås¹

 

 

 

Stöd för personcentrerad vård

Att skapa en grund som gör det möjligt att fokusera på en personcentrerad omsorg är nyckeln till förbättrad livskvalitet för personer som lever med demens. Principerna bakom personcentrerad vård bekräftar det humana värdet för personer som lever med demens. Principerna bakom personcentrerad vård bekräftar vårdtagarnas individualitet, personlighet och hur deras livserfarenhet påverkar hur de agerar på sin sjukdom. Dessa principer tar också hänsyn till vikten av relationer och interaktioner med andra. Personcentrerad vård anses internationellt vara den bästa vårdmodellen för personer som lever med demens², och den rekommenderas i olika internationella riktlinjer³.

 

Referenser

1. Sloane PD, Hoeffer B, Mitchell CM et al. Effect of person-centered showering and the towel bath on bathing-associated aggression, agitation, and discomfort in nursing home residents with dementia: a randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc. 2004 Nov;52(11):1795-804.

2. Sam Fazio, Douglas Pace, Janice Flinner, Beth Kallmyer. The Fundamentals of Person-Centered Care for Individuals With Dementia. The Gerontologist. Volume 58, Issue suppl_1, February, 2018: S10–S19,

3. Sam Fazio, Douglas Pace, Katie Maslow, Sheryl Zimmerman, Beth Kallmyer. Alzheimer’s Association Dementia Care Practice Recommendations. The Gerontologist. Volume 58, Issue suppl_1, February, 2018: S1–S9

Arjos sätt att arbeta

Ladda ned broschyren om Arjos lösningar inom demensområdet