You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Att designa med demens i åtanke

Ett komplext tillstånd

Idag lever ca 50 miljoner människor i världen med demens. Sjukdomen påverkar mer än 60 %¹ av de som vårdas på äldreboenden. Det kan vara otroligt givande att vårda en person som lever med demens, men sjukdomens komplicerade karaktär innebär att många personer utvecklar beteendeförändringar som kan skapa svåra situationer och orosmoment i vårdmiljön allt eftersom sjukdomen fortskrider.

På Arjo har vi över 60 års erfarenhet och expertis som används för att skapa lösningar som förbättrar livskvaliteten för vårdtagare på äldreboenden och som även bidrar till större arbetstillfredsställelse för vårdpersonalen. Vi samarbetar med våra kunder för att få större förståelse för de föränderliga utmaningar och behov som finns inom dagens äldreomsorg, och vi strävar efter att underlätta för vårdgivarna att höja kvaliteten på vården.Att utveckla med demens i åtanke

Kärnan i vår forskning och utveckling är våra designprinciper. Dessa principer vägleder inte bara produktutvecklingen, utan utgör själva grunden för vår portfölj. De finns för att försäkra att vi alltid uppfyller de nya behov och utmaningar som uppstår i dagens vårdmiljöer. När det är dags att identifiera de lösningar i vår portfölj som passar bäst för behoven som uppstår i vardagslivet, i vårdmiljön och för de vårdtagare som lever med demens fokuserar vi särskilt på följande faktorer:

 

Bekant eller hemlikt utseende                Färg och kontrast                       Akustik                            Mobilitet och värdighet

         Komfort och avkoppling                 Support för individanpassning                           Support för vårdpersonal                           Support för interaktion mellan vårdpersonal och vårdtagare.

 

Referenser

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018.

Arjo Guide för Arkitekter och Planerare

Ta reda på mer