You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Att förstå individen

Att förstå individens behov – att se till både kropp och sinne

Vår filosofi – Den Positiva Åttan ™

Det finns en tydlig koppling mellan de positiva fysiska, känslomässiga och kognitiva effekterna av att upprätthålla mobiliteten hos patienter och vårdtagare. Årtionden av erfarenhet har visat att mobilitet spelar en grundläggande roll för livskvalitet, förbättrade kliniska resultat och för effektiva vårdflöden. Miljö, utrustning och kompetens är några av förutsättningarna för mobilitet, och de är alla nyckelfaktorer för en säker och effektiv vård. Positiva Åttan-filosofin är kärnan i vårt arbete med att optimera vården. Den illustrerar den tydliga kopplingen mellan effekterna av mobilitet och immobilitet på en patients välmående – både fysiskt och mentalt. Vårdpersonalen står alltså inför en dubbel utmaning: att ha vårdtagarnas mobilitetsnivå i åtanke, samtidigt som hänsyn ska tas till den kognitiva nivå och de beteendeförändringar som vårdtagarna eventuellt uppvisar.

 

Olika personligheter inom området demens

Roy, Alice och Stacy representerar några vanliga personer som lever med demens och har utvecklats för att hjälpa till att identifiera individuella behov och välja lämpliga lösningar som underlättar det dagliga livet.

Roy

  • Roy har mycket energi.
  • Han har svårt att sitta stilla och koppla av. Han är ofta rastlös.
  • Han vill röra på sig och har en tendens att gå vilse.

Alice

  • Alice är väldigt socialt aktiv med vårdpersonalen och andra vårdtagare.
  • Hon är väldigt medveten om vad som händer.
  • Hon söker ofta stimulering.
  • Alice ställer många frågor och insisterar på att få svar.

Stacy

  • Stacy är ofta sömnig och tar många tupplurar.
  • Hon har inte så mycket energi.
  • Ibland är det svårt att veta om hon bara slumrar lite eller om hon sover djupt.

Mobilitets Galleriet™

Mobilitets Galleriet™  är ett utvärderingssystem med fem olika nivåer för funktionsmässig rörlighet, namngivna i bokstavsordning från A till E.

Albert

Albert som är rörlig och oberoende

Barbara

Barbara, som kan klara sig själv i viss mån.

Carl

Carl, som sitter i rullstol och har liten förmåga att klara sig själv.

Doris

Doris, som inte kan bära upp vikt på fötterna och är beroende av vårdpersonal i de flesta situationer.

Emma

Emma, som är helt sängbunden och helt beroende av hjälp.

Arjos sätt att arbeta

Ladda ned broschyren om Arjos lösningar inom demensområdet