You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

arjo-bariatric-nurse-patient-hygiene banner.jpg

Bariatrisk hygienvård

Arjo bariatric hygiene 555 x 555.jpg

Värdighet i vardagen – dusch och toalettbesök

Hanteringen av hygienbehov hos kraftigt överviktiga patienter kan vara en stor utmaning för en effektiv bariatrisk vård. Om inga lämpliga lösningar finns till hands, kan vårdgivare behöva förlita sig på passiva lösningar som bäcken och sängbad. Det kan äventyra den ergonomiska effektiviteten såväl som patientvärdigheten och säkerheten. Våra bariatriska hygienlösningar har utformats för att förbättra livskvaliteten, värdigheten och komforten för kraftigt överviktiga patienter. De tillhandahåller en ergonomisk plattform för vårdgivaren vid assisterade dusch- och toalettbesök för patienter som väger upp till 320 kg (705 lbs).

Se våra produkter