You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Arjo Bariatric Solutions Banner.jpg

Bariatriska lösningar

Våra bariatriska lösningar

Kraftigt överviktiga personer behöver specialutformade lösningar som uppfyller deras kliniska behov under hela vårdprocessen; från första steget in på vårdinrättningen tills utskrivningen. Det är viktigt att ha insikt i alla funderingar som patienterna och deras vårdgivare kan ha, de olika stegen i vårdprocessen, och att man kan hitta de lösningar som lämpar sig bäst för varje steg i patientens vårdresa.

Om vårdinrättningar får tillgång till de rätta lösningarna, så har de möjlighet att erbjuda en vård med högre kvalitet och bättre ekonomisk hållbarhet, och samtidigt säkerställa säkra och effektiva arbetsförhållanden för sina vårdgivare. Med rätt lösningar kan kraftigt överviktiga patienter få tillgång till bekväm och värdig vård – under hela vårdresan.

arjo-close-up-bariatric-nurse-patient-block.jpg

Fetma: En global epidemi

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är fler än 1,9 miljarder personer över 18 år idag överviktiga.1 Av dessa lider 600 miljoner av fetma, vilket motsvarar ungefär 13 % av världens vuxna befolkning.1 Det ökande antalet människor med fetma frestar på hälsovårdsinrättningarnas vårdresurser och leder till ökade vårdkostnader.2 Dessutom ställs vårdinrättningar inför utmaningen att tillgodose de särskilda behoven hos denna patientgrupp, i synnerhet vad gäller lämpliga vårdlösningar, lämplig utrustning och vårdgivarutbildning.2

Vi erbjuder en portfölj med bariatriska produkter och tjänster som säkerställer att din inrättning är fullt utrustad för utmaningarna inom vården av kraftigt överviktiga personer och kan tillhandahålla kostnadseffektiv, säker och värdig vård. Vår portfölj med lösningar för vård av kraftigt överviktiga personer ger dig möjlighet att tillgodose behoven hos dessa patienter inom alla mobilitetsområden: från helt självständiga patienter till patienter som behöver hjälp för att utföra dagliga aktiviteter.

Referenser: 1. http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en
2. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing Vol. 14, No. 1

Download Bariatric Solutions Brochure