You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Arkitekter & leverantörer

Att designa en vårdenhet innebär vissa speciella utmaningar för arkitekten och den som ansvarar för planeringen.

Det är viktigt att vårdtagarnas och personalens fysiska och psykologiska behov uppfylls samtidigt som byggleverantörens fastställda budget hålls.

Arjo har flera decennier av erfarenhet när det gäller att arbeta med arkitekter, sjukvårdpersonal, chefer för vårdhem och personer som arbetar med daglig vård.

Vår djupa kunskap inom skadeförebyggande arbete, vård av vårdtagare, säker patientförflyttning, infektionsförebyggande åtgärder och kontroller och god vårdmiljö i allmänhet innebär att vi kan ge expertråd om de praktiska aspekterna av att planera konstruktionen av en vårdenhet: när det gäller allt från utrymmeskrav för arbetsområden och utrustning till tips om optimal utformning av slussrum.

Vi har tagit fram en uppsättning riktlinjer för vårdenheter med syftet att skapa bättre arbetsvillkor, högre livskvalitet för vårdtagare och bättre avkastning på investeringar.

Arjo har skapat ett bibliotek fyllt av information och tips om planering för vårdenheter som bland annat innefattar bedömningar av olika metoder för patientförflyttning och av kliniska problem, en lista över olika utrymmeskrav samt Arjo Guidebook for Architects and Planners.