You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-bariatric-maxysky2plus.jpg

Taklyftar

Taklyftsystem från Arjo gör att vårdtagare kan flyttas på ett säkert, bekvämt och värdigt sätt. Det är ett lättanvänt system som eliminerar behovet av manuella lyft, vilket minskar risken för att vårdpersonal skadas.

En ensam vårdpersonal kan utföra förflyttningar snabbt och effektivt och styra alla processer via en handkontroll.

Läs mer om våra produkter

arjo-saraflex-nurse-elderly-man-patient-555x555.jpg

Från liggande till sittande på sängkanten

Uppresning av vårdtagare från liggande till sittande på sängkanten är av största vikt för att man ska kunna erbjuda en god vård men görs förflyttningen manuellt utsätts vårdgivarna varje dag för risken att drabbas av ryggskador.

Läs mer om våra produkter