You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

IPC kan användas fristående eller i kombination med andra behandlingar. För de 19 % av sjukhuspatienterna som löper hög risk för blödningar och för vilka behandling med antikoagulantia kan vara kontraindicerat (1) är IPC en idealisk lösning.

Intermittent pneumatisk kompression (IPC) appliceras genom att man fäster manschetter över och runt foten, vaden eller låret. Dessa manschetter för enpatientsbruk ger tryck hela vägen runt och blåses upp i intervall av en pneumatisk pump, och de ger ett varsamt och intermittent tryck runt extremiteten.

Till skillnad från farmakologiska metoder minskar intermittent pneumatisk kompression (IPC) två av riskfaktorerna för utveckling av venös tromboembolism (VTE): venös stas och hyperkoagulabilitet.

IPC ökar inte bara blodflödet i extremiteten utan har även en mätbar antitrombotisk och fibrinolytisk verkan (2). Dessa fysiska och biokemiska effekter liknar de effekter som kan observeras vid kompression av blodkärlen i vadmusklerna och plantar plexus (foten) vid aktiviteter som t.ex. promenader. IPC är därför särskilt användbar vid behandling av patienter för vilka tidig mobilisering inte är möjlig.

Verkningsmekanismen och evidens för dess funktion diskuteras i detalj i Arjos dokument om klinisk evidens för djup ventrombos (DVT).

  1. Cohen AT, Tapson VF, Bergman J-F et al. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387-394.
  2. Chen A, Frangos S, Kilaru S et al. Intermittent pneumatic compression devices – physiological mechanisms of action. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2001; 21: 383–392.