You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Virchows triad

Venös stas

  • Försämrad blodcirkulation kan leda till venös stas i benen, vilket kan uppstå vid nedsatt mobilitet, till exempel på grund av sängliggande, extern kompression från förstorade lymfkörtlar, tumörer eller tidigare tromboser (1).

Skada på blodkärl

  • Blodkärlens endotel (som bekläder blodkärlens insida) är en naturlig barriär mellan det cirkulerande blodet och de trombogena vävnaderna därunder. Om ett blodkärl och därmed barriären skadas aktiveras trombocyternas aggregation och adhesion, vilket initierar bildandet av en blodpropp. Skada på den endotela vävnaden kan orsakas av tidigare djup ventrombos (DVT), venös dilatation, trauma eller kirurgiska ingrepp.

Hyperkoagulabilitet

  • Förändringar i blodkemin som ökar koaguleringsförmågan kan uppstå på grund av ett antal olika faktorer, bland annat uttorkning, malignitet, kirurgiskt ingrepp eller trauma, östrogenterapi eller systemiska inflammatoriska sjukdomar.

Uppmärksamma och förebygga risk

Sannolikt har minst 50 % av inneliggande patienter en eller fler riskfaktorer (2), och 20–80 % av dessa kommer att utveckla venös tromboembolism (VTE) (3) om ingen behandling sätts in. Eftersom VTE potentiellt kan förebyggas, påverkar miljontals patienter över hela världen (2,4) och är den största mortalitetsorsaken för inneliggande patienter (3) är det tydligt att effektiva förebyggande åtgärder är helt avgörande.

Referenser

  1. Turpie AG, Chin BS, Lip GY. Venous thromboembolism: pathophysiology, clinical features and prevention. BMJ. 2002; 325: 887–890.
  2. Cohen AT, Tapson VF, Bergman J-F et al. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387–394.
  3. GeertsWH, BergqvistD, PineoGF, et al. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th edition). Chest. 2008;133 (6 suppl): 381S–453S. 
  4. Heit J, Cohen A, Anderson FJ. Estimated annual number of incident and recurrent, non-fatal and fatal venous thromboembolism (VTE) events in the US. Blood. 2005; 106: 267A.