You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Kliniska riktlinjer

Det finns relativt enkla och effektiva åtgärder som kan sättas in för att förebygga venös tromboembolism (VTE) och öka patientens välbefinnande. Ett antal nationella och internationella riktlinjer för bästa praxis (konsensusdokument) och översyner över relaterade tekniska lösningar har utvecklats genom systematisk granskning av litteratur och samråd mellan experter (1–7).

I konsensusdokumenten uppmärksammar man att det finns starka belägg för att intermittent pneumatisk kompressionsbehandling (IPC) med t.ex. Flowtron® IPC är en säker och effektiv behandlingsmetod för ett brett spektrum av patienter.

Det råder allmän enighet om att

  • IPC är effektivt som fristående behandling och även i kombination med andra behandlingar 
  • IPC inte ökar risken för blödning, så det är en särskilt effektiv metod för att behandla patienter för vilka behandling med antikoagulantia är riskfylld eller kontraindiceras (4). 

Specifika indikationer

  • IPC är mer effektivt än kompressionsstrumpor när antikoagulantia kontraindiceras [5]
  • Minskar risken för asymtomatisk DVT (6).

Oberoende översyn av tekniken

  • IPC är i allmänhet effektivt, men man har inte funnit några belägg som styrker att en viss typ av IPC-behandling eller utrustning är bättre än en annan. Vid val av IPC-utrustning bör man ha komfort, säkerhet och användarvänlighet i åtanke. Flowtron Universal fick det högsta totala betyget både 2007 och 2009 (7).

Referenser

1 National Institute for Health and Clinical Excellence. Clinical Guideline 92 Venous thromboembolism: Reducing the risk. http://www.nice.org.uk/CG092.

2 National Health and Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the prevention of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to Australian hospitals. Melbourne: National Health and Medical Research Council. 2009 http://www.nhmrc.gov.au/guidelines/publications/cp115

3. Geerts WH, Bergqvist D, Pineo GF et al. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th edition). Chest. 2008; 133 (6 suppl): 381S–453S.

4. Cohen AT, Tapson VF, Bergman J-F et al. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387–394.

5. Australia and New Zealand Working Party on the Management and Prevention of Venous Thromboembolism. Prevention of venous thromboembolism best practice guidelines for Australia and New Zealand, 4th ed. Health Education and Management Innovations, Sydney. 2007

6. Nicolaides AN, Fareed J, Kakkar AK et al. Prevention and treatment of venous thromboembolism. International Consensus Statement (Guidelines according to scientific evidence). Int Angiol. 2006; 25: 101–161. 

7. ECRI Institute. Intermittent pneumatic compression device evaluation. Health Devices. USA. 2007; 36(6): 177–204.