You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Klinisk och ekonomisk evidens

Intermittent pneumatisk kompression (IPC) har visats vara en mycket säker och effektiv metod för att främja patienters välbefinnande genom minskning av både omedelbara och långsiktiga kostnader som kan kopplas till djup ventrombos (DVT).

Läs mer

I Arjos dokument med klinisk evidens presenteras en uttömmande sammanfattning av de viktigaste kliniska och ekonomiska beläggen.

Ämnena innefattar bland annat:

  • Den globala påverkan av venös tromboembolism (VTE).
  • Patofysiologi för djup ventrombos.
  • Riskerna, ur olika kliniska synvinklar.
  • Intermittent pneumatisk kompression (IPC) – verkningsmekanism.
  • Sammanfattning av riktlinjerna i konsensusdokumentet.
  • En omfattande lista över viktiga laboratoriestudier, kliniska studier och säkerhetsstudier kopplade till Flowtron™ IPC-enheter.
  • Lista över alla referenser.

Ladda ner

Klicka här för att ladda ner Arjos broschyr med klinisk evidens.

Arjos broschyr

Sammanfattning av klinisk evidens

Även om intermittent pneumatisk kompression (IPC) kan användas inom ett brett spektrum av kliniska specialiteter, finns det vissa specifika indikationer för vilka IPC är särskilt användbar.

Läs mer

Sammanfattningar av publicerade studier

Följande referenser hänvisar till ämnena som diskuteras på denna webbplats. För många av dem finns sammanfattningar som du kan ladda ner genom att klicka på motsvarande länk.

Läs mer