You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Frågor och svar om kliniska aspekter

I detta avsnitt finns ett urval av specifika kliniska frågor som kan uppstå vid daglig användning av IPC-systemet Flowtron®.

Om du använder en Flowtron-IPC för första gången kan du hitta svaret på dina frågor i följande dokument som du kan ladda ner:

Dessa svar är endast avsedda som information och vägledning och ska inte ses som ett substitut för en holistisk patientutvärdering. Din egen kliniska bedömning är viktigast. Om du har några frågor kan du kontakta läkare och/eller ditt lokala Arjo-kontor för rådgivning innan du använder produkten.

Finns det någon koppling mellan användningen av intermittent pneumatisk kompression (IPC) och utveckling av kompartmentsyndrom?

Varför är Flowtron®-systemet kontraindicerat för människor med akut djup ventrombos (DVT)?

Kan en Flowtron IPC-enhet användas för barn?

Enhetsrelaterade trycksår, patologi och förebyggande.

Kan en vadmanschett appliceras direkt efter en knäoperation (även om knät är bandagerat)?

Kan Flowtron-systemet användas för människor som tidigare haft lungembolism (LE)?

Vad ska jag göra om standardmanschetterna är för små för patienterna? Kan jag koppla samman två manschetter för att bilda en stor manschett?

Kan Flowtron-systemet användas för patienter som opererats i Lloyd Davies- eller litotomiposition?

Om Flowtron-manschetterna inte använts på ett tag, kan man applicera dem på nytt och återuppta behandlingen utan risk för att DVT uppstått?

Om Flowtron-systemet används när patienten är i en sittande ställning, kan det påverka blodcirkulation på ett negativt sätt?

Är lårkompression mer effektivt för bariatriska patienter?

Kan Flowtron-systemet användas på patienter med IVC-filter?

IPC vid ortopedisk kirurgi.

Kan jag rengöra en Flowtron IPC-manschett?