You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Venös tromboembolism (VTE)

Förstå venös tromboembolism (VTE)

En komplikation som kan drabba alla vårdtagare

Alla kan utveckla venös tromboembolism (VTE), oavsett ålder, kön och etnicitet. Det är ofta ett resultat av en utdragen period av immobilitet och kan uppstå mer eller mindre utan förvarning, med potentiellt livshotande komplikationer som följd.

En utmaning för alla vårdmiljöer världen över

VTE är en allvarlig och utbredd klinisk utmaning.

  • Varje år rapporteras tio miljoner fall av VTE världen över (se Jha AK et al, 2013). Trots detta är VTE-relaterade dödsfall ett till stor del odokumenterat medicinskt tillstånd – men det kan förebyggas.
  • I Europa avlider fler människor av VTE än av bröstcancer, prostatacancer, hiv, aids, och trafikolyckor sammantaget (ref. Cohen 2007).  
  • Ungefär 30 % av patienterna avlider  inom 30 dagar efter VTE medan 25 % av de inlagda patienterna som avlider oväntat får diagnosen lungembolism vid obduktionen (ref. Beckman 2010). 
  • Ungefär 1/3 av patienterna med djup ventrombos (DVT) utvecklar posttrombotiskt syndrom som kännetecknas av svullnad och smärta (Beckman 2010) och för många andra (25 %) (Nelzen 2011), är de resulterande kroniska bensåren förknippade med betydande kostnader för fortsatt behandling (Ruppert, 2011).
  • I USA spenderas varje år upp till 19,1 miljarder dollar på behandling av långsiktiga komplikationer på grund av VTE (ref. Mahan 20).
products1.jpg

Kompressionsbehandling

Garantera säker och effektiv prevention av VTE för dina patienter. Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av VTE-förebyggande pumpar och plagg som ser till att du kan tillhandahålla en säker och tillförlitlig behandling för dina mest känsliga patienter

Läs mer

Kliniska riktlinjer

Det finns relativt enkla och effektiva åtgärder som kan sättas in för att förebygga venös tromboembolism (VTE) och öka patientens välbefinnande. Ett antal nationella och internationella riktlinjer för bästa praxis (konsensusdokument) och översyner över relaterade tekniska lösningar har utvecklats genom systematisk granskning av litteratur och samråd mellan experter (1–7).

Läs mer

Patient- och vårdgivarinformation

DVT (djup ventrombos eller blodpropp i benen) är ett vanligt och relativt allvarligt tillstånd som drabbar miljontals människor i hela världen varje år. De goda nyheterna är att tillståndet är relativt enkelt att förhindra med rätt medicinsk behandling och förebyggande åtgärder.

Läs mer

Frågor och svar om kliniska aspekter

I detta avsnitt finns ett urval av specifika kliniska frågor som kan uppstå vid daglig användning av IPC-systemet Flowtron®

Läs mer

Utbildning

IPC (Intermittent Pneumatic Compression – intermittent pneumatiskt tryck) är en säker och effektiv behandlingsmetod som används för att förhindra att venös tromboembolism (VTE) uppstår.

Läs mer

Klinisk och ekonomisk evidens

Intermittent pneumatisk kompression (IPC) har visats vara en mycket säker och effektiv metod för att främja patienters välbefinnande genom minskning av både omedelbara och långsiktiga kostnader som kan kopplas till djup ventrombos (DVT).

Läs mer

Källförteckning

Följande referenser hänvisar till ämnena som diskuteras på denna webbplats. För många av dem finns sammanfattningar som du kan ladda ner genom att klicka på motsvarande länk.

Läs mer

Referenser:

Jha AK, Larizgoitia I, Audera-Lopez C, Prasopa-Plaisier N, Waters H, Bates DW. The global burden of unsafe medical care: analytic modeling of observational studies. BMJ Qual Saf 2013; 22;809-15.

Hämtat från: http://qualitysafety.bmj.com/content/22/10/809.

Cohen AT, Agnelli A, Anderson FA et al. Venous thromboembolism (VTE) in Europe: The number of VTE events and associated morbidity and mortality. Thromb Haemost. 2007; 98: 756–764.

Mahan CE, Borrego ME, Woershing AL et al. Venous thromboembolism: Annualised United States model for total, hospital acquired and preventable costs utilising long-term attack rates. Thromb Haemost. 2012; 108(2): 291-302.

Beckman MG, Hooper WC, Critchley SE et al. Venous thromboembolism: a public health concern. Am J Prev Med. 2010; 38(4): S495-501

Nelzen O, Bergqvist D, Lindhagen A. Leg ulcer etiology - a cross sectional population study. J Vasc Surg. 1991; 14: 557–64 citerat i Nicolaides A, Fareed J, Kakkar A et al. Prevention and treatment of venous thromboembolism - International Consensus Statement. International Angiology. 2013; 32(2): 111-260

Ruppert A, Steinle T, Lees M. Economic burden of venous thromboembolism: a systematic review. J Med Econ. 2011; 14(1): 65-74