You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Pressure Ulcer Prevention & Treatment; Clinical Practice Guidelines for Prevention and Treatment

Clinical Practice Guidelines ger en kortfattad översikt över befintlig forskning om trycksår. Riktlinjerna är en oumbärlig resurs för kliniker och bjuder på evidensbaserad praxis, utbildare som presenterar den senaste forskningen för sina elever, beslutsfattare som formar framtidens hälsovård och forskare som ligger i framkant vad gäller nya upptäckter.

http://www.npuap.org/online-store/product.php?productid=17585&cat=3&page=1

 

Pressure Ulcers: Prevalence, Incidence and Implications for the Future Monograph 

Dokumentet fokuserar på trycksårsfrekvensen inom alla kliniska miljöer och populationer, frekvensen inom särskilda populationer, en granskning av program för trycksårsprevention samt en diskussion om situationen vad gäller trycksår i USA under det senaste decenniet.

http://www.npuap.org/online-store/product.php?productid=17589&cat=3&page=1