You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Se till att huden hålls oskadad

Huden är kroppens största organ som fungerar som en effektiv barriär mellan inre vävnad och den yttre miljön (Flour, 2009).

Den skyddar kroppen mot effekterna av såväl temperatur som kemiska, fysiska och mekaniska risker och hindrar att skadliga ämnen som mikroorganismer kommer in i kroppen.

Den fungerar också som en vattentät barriär som förhindrar att viktiga näringsämnen sköljs ut ur kroppen (DermNet NZ, 2012). 

Hudens struktur varierar beroende på vilken del av kroppen det handlar om, och den förändras med åldern som en reaktion på återkommande trauma/stress och kontinuerlig exponering för UV-strålning. Att se till att huden hålls hel har avgörande betydelse för att förebygga uppkomsten av trycksår.

Att upprätthålla hudens funktioner innebär att hålla en balans mellan att se till att yttre belastning och krafter mot huden inte skadar den och patientspecifika faktorer. Dessa patientspecifika faktorer kan vara personens allmänna hälsotillstånd och hudens förmåga att stå emot skador.

Förr låg fokus på att ge vårdtagare som riskerar att få trycksår optimala underlagsytor som minskar den mekaniska belastningen mot huden.

Nu finns behov av att överväga åtgärder som påverkar mikroklimatet genom att ändra miljön på eller nära hudytan (Wounds International, 2010).

Vad är ett mikroklimat?

Inom sårvård är mikroklimat en term som används för att beskriva kontaktytan mellan huden och ytan den vidrör. Termen hänvisar främst till (hudens eller mjukdelarnas) temperatur och fuktighet (eller till hudytans fuktnivåer) (Clark och Black, 2011).

Ett dåligt mikroklimat som resulterar i hud som är för varm och för fuktig minskar hudens motståndskraft och ökar dess känslighet för skador från tryck, skjuv och friktion.

Att kontrollera hudens mikroklimat* kan innebära att styra den allmänna miljön, t.ex. genom att upprätthålla optimal rumstemperatur, undvika användning av syntetiska material mot huden eller använda särskild utrustning för att styra mikroklimatet.

Detta kan inbegripa uppvärmning för att förhindra att vävnader blir för kalla när vårdtagare måste tillbringa lång tid i operationssalar (NICE, 2008) eller annat som håller huden torr och vid optimal temperatur (t.ex. Skin IQ™ MCM) (Clark and Black, 2011). Att kontrollera mikroklimatet är mycket viktigt för att förebygga och behandla trycksår.