You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Tryckskador

Förebygga risken för tryckskador inom akut- och hemvården

Den ständiga utmaningen inom olika vårdmiljöer.

En tryckskada kan avsevärt påverka vårdtagarens livskvalitet eftersom den orsakar onödig smärta och lidande. Stigande ålder, ökade nivåer av vårdbehov, komplexa underliggande sjukdomar och minskad mobilitet är alla faktorer som avsevärt ökar risken för tryckskador.

Den ständiga utmaningen inom olika vårdmiljöer.

En tryckskada kan avsevärt påverka vårdtagarens livskvalitet eftersom den orsakar onödig smärta och lidande. Stigande ålder, ökade nivåer av vårdbehov, komplexa underliggande sjukdomar och minskad mobilitet är alla faktorer som avsevärt ökar risken för tryckskador.

Tryckskador är en stor utmaning inom hemvården, i synnerhet för äldre vårdtagare. Risken för tryckskador kan minskas avsevärt genom att man ökar medvetenheten hos personalen, utför systematiska riskbedömningar, samt tillhandahåller rätt stödyta till rätt patient vid rätt tid dygnet runt för känsliga vårdtagare.

 

En effektiv strategi för prevention av tryckskador kan omfatta ett multifaktoriellt tillvägagångssätt som till exempel SSKIN. SSKIN är en femstegsmodell för prevention av tryckskador utvecklad av NHS (National Health Service i Storbritannien). SSKIN identifierar de fem viktigaste åtgärderna som måste vidtas vid prevention av tryckskador hos äldre vårdtagare:

 

  • Yta: se till att vårdtagarna har rätt stöd, både i sängen och i rullstolen
  • Hudkontroll: tidig kontroll innebär tidig upptäckt. Visa vårdtagare, familjemedlemmar och vårdgivare vad de ska titta efter
  • Få vårdtagarna att röra på sig: uppmuntra och hjälp vårdtagarna att ta sig ur sängen
  • Inkontinens och fukt: vårdtagaren behöver vara ren och torr
  • Näring/hydrering: se till att vårdtagarna får tillräckligt med välbalanserad och smaklig mat och mycket vätska.

 

Vi erbjuder ett sortiment av lösningar och tjänster som kan hjälpa dig implementera och optimera ett program för prevention av tryckskador på din vårdanläggning. Kontakta din lokala representant för mer information. Hansen and Fossum, Nurs Open. 2016 Jul; 3(3), NHS, http://nhs.stopthepressure.co.uk/