You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Tidig mobilisering på intensivvårdsavdelningen

Tidig mobilisering av patienter på intensivvårdsavdelningen (IVA) har visats vara genomförbart, säkert och fördelaktigt när man vill förbättra den fysiska funktionen och förkorta vistelsen på sjukhus och IVA.* (Morris 2007, Truong 2009, Herridge 2003, Titsworth 2012).

Tidig mobilisering på intensivvårdsavdelningen

System för intensivvård tillgodoser de immobila intensivvårdspatienters och deras vårdpersonals behov.

Det är kliniskt bevisar att kostnadseffektiva behandlingar ger positiva pulmonära resultat och hjälper till att hålla huden intakt.

En signifikant  lungkomplikation inom intensivvård som påverkar patientens dödlighet och sjuklighet är utveckling av Acute Respiratory Distress Syndrom (ARDS). ARDS är en förödande inflammatorisk lungsjukdom som kännetecknas av plötsligt lungödem och plötslig andningssvikt, oftast i samband med andra akuta sjukdomstillstånd till följd av direkt eller indirekt skada.

(ARDSNET.org) Patientdödligheten i samband med ARDS beräknas vara mellan 32 och 45 % (Gattinoni 2001). Kliniska förhållanden som ibland förknippas med utvecklingen av ARDS är:

Direkt lungskada (Ware 1994)

 • Lunginflammation
 • Aspiration av maginnehåll
 • Inhalationsskada
 • Att nästan drunkna
 • Lungkontusion
 • Fettemboli

Indirekt lungskada (Ware 1994)

 • Sepsis
 • Svårt trauma
 • Akut bukspottskörtelinflammation
 • Användning av hjärt-lungmaskin
 • Massiva transfusioner
 • Överdoser

Som namnet antyder är ARDS ett syndrom eller ett tillstånd som betecknas av en grupp tecken och symptom. 1994 etablerade American European Consensus Conference on ARDS följande universella definitioner avsedda för klinisk användning och försökstillämpning:

Acute Respiratory Distress Syndrome (Bernard 1994)

 • Uppkommer akut
 • Syresättning: Ett partialtryck av arteriellt syre till fraktionerat inandat syre i koncentrationsförhållandet < 200 mmHg (oavsett PEEP).
 • Bilateralt lunginfiltrat på lungröntgen.
 • Pulmonellt inkilningstryck < 18 mmHg eller inget kliniskt belägg för vänstersidig arteriell hypertension.