You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Taklyftar

Fördelarna med att använda taklyftar styrks av ett stort antal kliniska studier och publikationer.

  • I en studie från 2008 slår Alamgir et al. fast att investeringar i taklyftar kan tjänas in på 2–6 år (beroende på om man mäter direkta eller indirekta kostnader) eftersom de leder till en avsevärd minskning av muskeloskeletala skador efter att de börjar användas.
  • En annan studie (Chhokar et al. 2005) stöder denna slutsats genom att konstatera att minskade kostnader för ersättningar kan ge ekonomiska vinster inom 3 år. Detta är särskilt viktigt med tanke på att taklyftar har en livslängd på upp till 12 år.
  • Vårdtagarna tenderar att föredra taklyftar framför golvlyftar och manuell hantering och personalen anser i allmänhet att taklyftar är den minst krävande metoden för patientförflyttning. (Algamir 2009, Dutta 2012).
  • I genomsnitt tar det avsevärt längre tid att förflytta vårdtagare från sängen till stolen och vice versa med golvlyftar (273,6 sekunder) än med taklyftar (156,9 sekunder). (Algamir 2009)
  • Det finns liten risk för fel- eller överbelastning av ryggraden kopplat till användning av taklyftar, men golvlyftar kan fortfarande utgöra en betydande risk för vårdpersonalen då de kan leda till alltför stor belastning av ländryggen. (Dutta 2012, Marras 2009)
  • Installation av taklyftar på en intensivvårdsavdelning leder till att vårdtagarna blir piggare och upplever mindre smärta och frustration och till att vårdpersonalen inte behöver göra lika många kontrollbesök hos vårdtagarna. (Silverwood 2006)

Ladda ner dokumentet eller följ länken till PubMed som finns i källförteckningen.