You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

ISO/TR – Patientförflyttning

ISO publicerade år 2012 sin första tekniska rapport med särskilt fokus på säker patientförflyttning.

I ISO:s (Internationella standardiseringsorganisationen) tekniska rapport ISO/TR 12296:2012 Ergonomi – Personförflyttningar inom hälso- och sjukvård beskrivs en multifunktionell strategi för patientförflyttning som innefattar: metoder och riktlinjer för riskbedömning, organisatoriska aspekter, kriterier för val och användning av utrustning, utbildning, byggnader och miljö i relation till riskbedömning, samt utvärdering av patientförflyttningsåtgärder.

Rapporten hänvisar till användning av Mobilitetsgalleriet och till Care Thermometer-systemet som utvecklats av Arjo. Publikationen tar upp utrustning för säkra lyftmetoder med framtida riktlinjer och lagstiftning.

Den fullständiga rapporten, ISO/TR 12296:2012, finns att köpa via ISO:s webbplats.

Arjos sammanfattning av ISO/TR 12296:2012

För att stödja den tekniska rapporten har Arjo tagit fram en lättläst redigerad sammanfattning som du kan ladda ner genom att klicka här.

Ladda ner