You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

2012 publicerades ISO:s första tekniska rapport. Manuella lyft av vårdtagare kan utgöra en allvarlig risk för vårdpersonal. På grund av detta har ett antal initiativ (och lagstiftning) introducerats runt om i världen. På den här sidan finns en lista över länkar till några av de aktuella riktlinjerna för säker patientförflyttning.

Globalt
Internationella & nationella riktlinjer för säker patientförflyttning & lagstiftning runt om i världen

ISO/TR 12296:2012.   Ergonomi – Personförflyttningar inom hälso- och sjukvård 
En lättläst sammanfattning finns att ladda ned här. 

Den fullständiga rapporten, ISO/TR 12296:2012, finns att köpa via ISOs webbplats. 

Australien
Transferring people safely - a handbook for workplaces, Utgåva Nr 3, 2009 (EN).

Residental care service - Victoria (EN)

Kanada
Handle with care: patient handling and the application of ergonomics (MSI) requirements. 
WorkSafeBC British Columbia, Canada, 2006 (EN).


Nederländerna
Praktijkrichtlijnen fysieke belasting voor zorgverleners (nederländska riktlinjer för praktiker, på nederländska).

Nya Zeeland
The New Zealand patient handling guidelines, The LITEN UP approach (EN).

Sverige 
Belasta rätt vid personförflyttning. ADI 581, Arbetsmiljöverket (SE).

Storbritannien
The manual handling operations regulations 1992, No 2793 (EN).

All Wales NHS manual handling training passport information scheme, 2008 (EN).

Guidance on the management of manual handling in healthcare Health & Safety Authority, 2011 (EN).

Royal College of Nursing - manual handling assessments in hospitals and the community. RCN London, 2003 (EN).

Manual handling training guidelines. utgåva 2, reviderad på begäran av National Executive of National Back Exchange, 2002 (EN).

USA
Patient handling and movement assessments, a white paper. The Facility Guideline Institute – 2010 (EN).

Guidelines for nursing homes. Ergonomics for the prevention of musculoskeletal disorders. OSHA 3182-3R 2009 (EN). 

A back injury prevention guide for healthcare providers. OSHA, Kalifornien, 2007 (EN).