You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

arjo-sara flex.jpg

Patientför-flyttning

Säkra förflyttningar definieras i ISO/TR 12296:2012 som ”alla aktiviteter som kräver kraft för att knuffa, dra, lyfta, sänka ned, överföra eller på något sätt stödja en person eller kroppsdel”.

Våra mål med att implementera säkra förflyttningar och mobilitet för vårdtagare är:

  • Att förbättra vårdpersonalens arbetsförhållanden genom att minska risken för fel-/överbelastningar och därav följande sjukskrivning och kostnader.
  • Att säkerställa vårdtagares vårdkvalitet, säkerhet och värdighet inklusive personlig hygien.

Arjo skapar ett skräddarsytt paket som optimerats för att uppfylla individuella vårdenheters behov baserat på såväl klinisk evidens och överenskommen bästa praxis som nationella och internationella riktlinjer.

Lösningar för förflyttning av patienter

Vårt omfattande sortiment av förflyttningslösningar är utformat för att säkerställa en enkel och smidig process som är säker, bekväm och värdig för alla parter.

Läs mer