You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Statisk belastning och tidsbesparing – viktiga faktorer vid hygienvård

Även om det finns ett starkt samband mellan tunga vikter och lyftprocessen indikerar litteraturen att statisk belastning också är en viktig faktor som inte ska underskattas. Studier visar att exponering för statisk belastning kan minskas genom en kombination av att man introducerar rätt utrustning och utbildar personalen (Knibbe, 2012). Utvärdering av ett program för minskning av statisk belastning visar att antalet arbetstimmar i en statisk belastningsposition minskade från 54 till 25 % (Brinkhoff, 2003).

En studie som jämförde duschvagnen Carevo med en traditionell Hi-Lo-duschvagn genomfördes. Studien visade en minskning på 13,4 % i statisk belastning när Carevo användes jämfört med traditionella duschvagnar (Knibbe, 2012).

En studie av postural belastning och effektivitet vid badning och duschning av vårdtagare indikerar en 19-procentig ökning av tid i en för kroppen säker ställning jämfört med tvättning av vårdtagare i en höj- och sänkbar säng (Knibbe, 1996).

Vårdtagare/patienter som ramlar i badrummet
Ett annat viktigt område inom säker förflyttning av vårdtagare är att se till att färre vårdtagare faller. I olika studier har badrumsområdet och ett vått badrumsgolv visat sig vara viktiga riskfaktorer vid fall (Vu 2005; Cameron, 2010). Enligt Centre for Disease Control and Prevention besöker cirka 235 000 vuxna akutmottagningar varje år på grund av skador som sker i badrummet. Fler än 30 % av skadorna sker vid bad, dusch eller när man går ur badet eller duschen (CDC, 2011).