You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

I en laboratoriestudie jämfördes Carevo med en traditionellt höj- och sänkbar duschvagn för att avgöra om det finns en skillnad mellan de två vad gäller den statiska belastningen på vårdpersonalens muskuloskeletala system (Knibbe et al 2013).

  • 10,2 % förbättring av den tid en vårdpersonalen tillbringar i en neutral (eller säker) ryggställning
  • 3 % förbättring av den tid en vårdpersonalen tillbringar i en ryggställning som inte är böjd eller vriden
  • 9,4 % förbättring av den tid en vårdpersonal tillbringar i en neutral (eller säker) nackställning
  • Vårdpersonal tillbringade också en betydligt högre del av tiden arbetande på mellandelen av vagnen, med mer tid i en neutral ryggställning – en minskning av den statiska belastningen med 13,4 %

Jämfört med en tidigare studie av postural belastning och effektivitet vid badning och duschning av patienter (Knibbe et. al. 1996) indikerar resultatet en förbättring av den tid som tillbringas i en för kroppen säker ställning vid användning av Carevo jämfört med tvättning av vårdtagare i en höj- och sänkbar säng.

Slutsatser
Det finns flera möjliga förklaringar till varför bättre arbetsställning observeras vid användning av Carevo:

  • Den svängda mellandelen ökar området där vårdpersonal kan arbeta i acceptabla ställningar.
  • Handtagen förbättrar rullningsöverföringar och gör det möjligt för vårdtagare (som klarar av det) att dra runt sig själva och på så sätt underlätta rullningen. Detta stimulerar vårdtagarmedverkan och minskar också den muskuloskeletala belastningen på vårdpersonalen.
  • Carevos huvudända kan lyftas – vilket gör att hårtvätt och andra aktiviteter i detta område kan utföras i en mer ergonomisk ställning.
  • Den mjuka mittdelen av Carevos vagnmadrass (komfortzonen) är placerad där vårdtagaren är som tyngst vilket förhindrar att han eller hon glider ned längs vagnen och underlättar rotering.

Läs hela artikeln – Knibbe et al, How Smart is the Carevo? Results of a Study on a New Shower Trolley Generation; The Ergonomics Open Journal 2013, 6, 1–5.