You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Vad gäller statisk belastning är bad och dusch av vårdtagare en av de mest stressande uppgifterna för vårdpersonalen.

Betydande minskning av belastningen vid användning av duschstol som kan ställas in i höjdled

Resultatet av studien visade att vårdpersonal som använder en hygienstol med fast höjd vid tvätt och dusch av vårdtagare arbetar mindre än 1/3 av tiden, (31 %) i en för kroppen hälsosam arbetsställning, jämfört med 59 % vid användning av en duschstol som kan ställas in i höjdled.

Att använda elektrisk höj- och sänkbar utrustning är det alternativ som är att föredra ur arbetsbelastningsperspektiv, men vad gäller för tidsåtgången?

Sammanlagt 67 tvättaktiviteter observerades, och ”tvätt i säng” som tog 474 sekunder var den mest tidskrävande metoden.

Vårdpersonalen hade störst inflytande på tidsåtgången. Den näst viktigaste faktorn var vilken utrusning som användes, medan patientvariabeln var den minst viktiga faktorn.

Knibbe et al, Reducing back injuries among nurses; results of a laboratory study. Professional Safety, Nov 1996.