You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Hygien

En fråga om bekvämlighet och värdighet

Välbefinnandet hos en vårdtagare som läggs in på en vårdanläggning för lång- eller kortsiktig vistelse kan påverkas avsevärt om vårdtagaren är beroende av hjälp för att upprätthålla sin personliga hygien. Oavsett om det handlar om att hjälpa vårdtagarna att duscha eller bada är det av största vikt att bibehålla värdigheten och bekvämligheten för vårdtagarna, samtidigt som vårdgivaren kan arbeta på ett säkert sätt som minskar risken för skador.

Möta hygienbehoven inom olika vårdmiljöer

Hygienbehoven skiljer sig avsevärt åt inom olika vårdmiljöer, från patienter som kräver specialvård för brännskador till vårdtagare med demens. Vårt heltäckande sortiment av lösningar har därför utformats för att optimera tillhandahållandet av hygienvård till dem som behöver den.

Minska arbetsbelastningen och förbättra livskvaliteten

Våra hygienlösningar har utformats för att vara intuitiva och lätta att använda. De hjälper dig utföra dagliga hygienuppgifter på ett säkert och effektivt sätt samtidigt som du tillhandahåller en bekväm och värdig upplevelse för patienten/vårdtagaren.

Klinisk och ekonomisk evidens

När det gäller vård i samband med hygiensituationerna är såväl statisk belastning och tidsåtgång för vårdpersonalen som vårdtagarens välmående och säkerhet viktiga faktorer som spelar in

Läs mer

Terapeutisk badning

Det finns kliniska bevis för att ett varm bad innebär många fördelar, bland annat: smärtlindring, ökad mobilitet, minskning av hudsjukdomssymptom och förbättrat psykiskt välbefinnande.

Läs mer

Duschstolar

En studie utfördes för att ta reda på vad som mest inverkar på den statiska belastningen och tidsåtgången vid tvätt av vårdtagare.

Läs mer

Duschvagn

En referentgranskad studie har visat mindre postural stress när man arbetar med Carevo jämfört med en traditionellt höj- och sänkbar duschvagn.

Läs mer