You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Emma

Den här patienten kan inte bidra aktivt till eller utföra några dagliga aktiviteter själv.


Om vårdpersonalen assisterar patienten utan att vidta särskilda försiktighetsåtgärder kan det leda till att vårdpersonalen överbelastas. För att minska risken för överbelastning bör hjälpmedel användas. Patienten kan inte aktivt hjälpa till vid förflyttningen.

I Emmas fall anses det inte längre viktigt att stimulera hennes mobilitet för att hon ska kunna bidra vid förflyttningar och bli mer aktiv eller bibehålla aktivitetsnivån. För vissa patienter i slutstadierna av cancersjukdom eller Alzheimers sjukdom är sådan stimulans inte önskvärd eller måste ibland undvikas. en patient som väljer att spara sin energi för att ta emot besökare och därför håller sig passiv under vårdprocessen kan också tillhöra den här gruppen.

Att främja eller stimulera mobilitet och aktivering av patienten är inte längre en primär del av vårdplanen. Tillhandahållande av optimal vård och/eller förebyggande av komplikationer som kan uppstå på grund av immobilitet, t.ex. genom att tillhandahålla god hudvård, bör prioriteras. Emma förflyttas med hjälp av utrustning som t.ex. en sellyft och/eller friktionsminskande hjälpmedel i sängen.

Målet är att undvika komplikationer som orsakas av långvarigt sängliggande och att se till att hon har det så bekvämt som möjligt.

Egenskaper:

  • Kan vara nästan helt sängliggande, kan endast sitta i specialstol.
  • Helt beroende av vårdpersonalen.
  • Hög risk för dynamisk och statisk överbelastning om korrekta hjälpmedel inte används.
  • Stimulering och aktivering är inget primärt mål.