You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Äldrevård

Vi tycker att välmående och värdighet är de ord som bör beskriva hur vårdtagare upplever hemvården, oavsett om det gäller äldre vårdtagare eller vårdtagare som är helt beroende av hjälp från andra.

Välbefinnande för både vårdgivare och vårdtagare

Vi arbetar med att utveckla och leverera lösningar som ser till att du kan tillhandahålla säker och värdig vård till vårdtagare med minskad mobilitet och kognitiv funktion.

Välbefinnande och avslappning i demensvård

Personer med demens eller liknande kognitiva funktionshinder kan bete sig på många olika sätt. De kan känna sig rastlösa, oroliga, ha en nedsatt kommunikationsförmåga eller till och med uppvisa ett aggressivt beteende. Det är viktigt att komma ihåg att beteendemönstret skiljer sig åt från person till person och att det går att påverka.

Läs mer