You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Akutvård

I en utmanande vårdmiljö som ständigt förändras kan individuella kliniska behov variera en hel del. Vi fokuserar på att hjälpa sjukvårdspersonal möta dessa behov genom att erbjuda lösningar som optimerar vården, bekvämligheten och värdigheten för varje enskild patient.

Call to Action

Vi hjälper dig uppnå dina kliniska mål

Våra program, metoder och lösningar har utvecklats för att underlätta säker mobilisering av dina patienter. De är utformade för att hjälpa dig leverera högkvalitativ vård och ge dig de verktyg du behöver för att uppnå dina kliniska mål.

Läs mer

Positiva åttan

Filosofin Positiva Åttan™ åskådliggör de potentiella positiva effekterna för både vårdpersonal och vårdtagare som kommer av investeringar i förbättrade patientförflyttningar.

Läs mer