Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Äldrevård / Positiva åttan
arjo-elderly-patient-nurse-2135x600.jpg

Postitva åttan TM

Hemvård – positiva åttan: tillräckligt utrymme, lämpliga hjälpmedel och rätt arbetsteknik

  1. Förbättrade viktiga kroppsfunktioner, som hjärt- och lungfunktion, blodcirkulation, hudsystem och muskuloskeletalt system.
  2. Minskning av åkommor orsakade av immobilitet som trycksår, trombos, lunginflammation, inkontinens och yrsel
  3. Huvudförutsättningarna bidrar till att upprätthålla mobiliteten hos patienter/vårdtagare fall och risk för fall
  4. Vårdtagare med mer mobilitet har större möjlighet till självständighet, vilket innebär förbättrad självkänsla och livskvalitet, och nöjdare vårdtagare/patienter
  5. Mer mobila och mindre beroende patienter/vårdtagare, vilket innebär ett minskat behov av hjälp
  6. Minskad belastning på vårdgivaren, vilket leder till färre arbetsrelaterade skador
  7. Ökat fysiskt och psykiskt välmående hos vårdgivarna leder till bättre arbetsförhållanden, minskad sjukfrånvaro och mindre personalomsättning
  8. Förbättrad vårdkvalitet resulterar i färre kostnader, vilket innebär förbättrade ekonomiska resultat för vårdanläggningen