Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Äldrevård
Arjo Insights Elderly Woman Nurse Low res.jpg

Äldrevård

Vi tycker att välmående och värdighet är de ord som bör beskriva hur vårdtagare upplever hemvården, oavsett om det gäller äldre vårdtagare eller vårdtagare som är helt beroende av hjälp från andra.

Välbefinnande för både vårdgivare och vårdtagare

Vi arbetar med att utveckla och leverera lösningar som ser till att du kan tillhandahålla säker och värdig vård till vårdtagare med minskad mobilitet och kognitiv funktion.
GettyImages-137087963 circle.jpg

Välbefinnande och avslappning i demensvård

Personer med demens eller liknande kognitiva funktionshinder kan bete sig på många olika sätt. De kan känna sig rastlösa, oroliga, ha en nedsatt kommunikationsförmåga eller till och med uppvisa ett aggressivt beteende. Det är viktigt att komma ihåg att beteendemönstret skiljer sig åt från person till person och att det går att påverka.
ArjoHuntleigh-Architect-Planners-Guidebook-BEW-image-Enterprise-Maxi-Move.jpg

Miljöer som främjar välbefinnandet och värdigheten

Rätt design, rätt utrustning och utrymmen som används på bästa sätt kan spela en avgörande roll för vårdgivare, äldre vårdtagare och vårdtagare med nedsatta kognitiva funktioner
Arjo_Mobility_Gallery_Group_thumbnail.jpg

Personanpassad vård med vårt mobilitetsgalleri

Vårdtagare är personer med olika livshistorier, preferenser och intresseområden. Vi arbetar för att se till att deras liv inom hemvården präglas av bekvämlighet och värdighet.