You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-sara flex-nurse-patient.jpg

Pozytywna ósemka

Pozytywna ósemka

Pozytywna ósemka to filozofia Arjo

Filozofia pozytywnej ósemki jest wizualizacją efektu domina, który rozpoczyna się od poprawy lub zachowania mobilności.
Naszym celem jest wyposażenie ośrodków opieki w narzędzia potrzebne do pracy zgodnie z filozofią Pozytywnej ósemki poprzez zapewnienie:

  • Stosowania zasad najlepszej praktyki i najlepiej rozwiniętych umiejętności.
  • Wykorzystania środowiska pracy do sprawowania opieki nad pacjentami.
  • Odpowiedniego sprzętu, który ułatwi mobilizację pacjenta i zmniejszy liczbę urazów wśród opiekunów.