You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Osiem Korzyści z Mobilności

Filozofia Osiem Korzyści z Mobilności firmy Arjo

Filozofia Osiem Korzyści z Mobilności wizualizuje potencjalne pozytywne skutki wynikające na zasadzie efektu domina z utrzymania lub poprawy mobilności danej osoby. Staramy się zapewnić placówkom opiekuńczym odpowiednie warunki do pracy zgodnie z filozofią Osiem Korzyści z Mobilności, zapewniając:


- Realizację usług opiekuńczych zgodnie z zasadami najlepszej praktyki.
- Wykorzystanie środowiska pracy w celu usprawnienia procesów opiekuńczych.
- Dostępność odpowiednich urządzeń wspierających mobilność pacjentów i zmniejszających ryzyko doznania urazów przez opiekunów.