You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positive Eight™

Positive Eight

Opieka długoterminowa — Positive Eight: przestrzeń, odpowiednie udogodnienia i właściwe techniki pracy

  1. Poprawa funkcji życiowych organizmu, takich jak praca serca, płuc i krążenia, a także skóry i układu mięśniowo-szkieletowego
  2. Mniejsze komplikacje wynikające z obniżonej sprawności ruchowej, takie jak odleżyny, zakrzepica, zapalenie płuc, nietrzymanie moczu czy zawroty głowy
  3. Spełnienie podstawowych warunków pomaga w pracy nad mobilnością pacjentów i pensjonariuszy i pozwala zmniejszyć ryzyko upadków
  4. Większa mobilność pensjonariuszy daje im większą niezależność, a więc większe poczucie własnej wartości, zadowolenie i poprawia jakość ich życia
  5. Mniejsze zapotrzebowanie na pomoc dzięki bardziej mobilnym i samodzielnym pacjentom/pensjonariuszom
  6. Mniejsze obciążenie, a więc mniejsza liczba urazów wśród opiekunów.
  7. Lepsza kondycja fizyczna i psychiczna opiekunów zwiększa ich efektywność i zmniejsza absencję chorobową oraz odejścia z pracy.
  8. Lepsza jakość opieki i niższe koszty poprawiają wyniki finansowe szpitala.