You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Zalety podnośników sufitowych

Zalety stosowania podnośników sufitowych są poparte licznymi badaniami klinicznymi i publikacjami.

  • Alamgir i in. (2008) stwierdzają, że inwestycje w podnośniki sufitowe mogą się zwrócić w ciągu 2-6 lat (w zależności od tego, czy mierzone są koszty bezpośrednie czy pośrednie) w wyniku znacznego spadku liczby urazów układu mięśniowo-szkieletowego.
  • Chhokar i in. (2005) potwierdzają ten wniosek i dodają, że korzyści ekonomiczne wynikające ze zmniejszenia kosztów odszkodowań mogą powstać w ciągu trzech lat.
  • Pacjenci wolą bardziej podnośniki sufitowe niż podłogowe czy manualną pomoc personelu. Personel podnośniki sufitowe uważa za najmniej wymagającą metodę przemieszczania pacjentów. (Algamir 2009, Dutta 2012).
  • Średni czas przemieszczenia z łóżka na krzesło i z krzesła na łóżko jest znacznie dłuższy w przypadku podnośników podłogowych (273,6 sekundy) niż w przypadku podnośników sufitowych (156,9 sekundy) (Algamir 2009).
  • Podczas gdy ryzyko biomechanicznego przeciążenia kręgosłupa związane z użyciem podnośników sufitowych jest niewielkie, podnośniki podłogowe mogą nadal stanowić poważne zagrożenie dla personelu, z uwagi na potencjalnie nadmierne obciążenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. (Dutta 2012; Marras 2009).
  • Efektem instalacji podnośników sufitowych na oddziałach intensywnej opieki jest mniejsze zmęczenie, mniej incydentów urazowych i frustracji wśród personelu. Skutkuje to także mniejszą liczbą wizyt lekarskich personelu szpitalnego. (Silverwood 2006).

Więcej informacji można uzyskać, pobierając streszczenie opracowane przez Arjo lub po przejściu do PubMed (łącza dostępne na stronie z bibliografią).