You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

ISO/TR — Przenoszenie i przewożenie pacjentów

W 2012 roku ISO opublikowała pierwsze sprawozdanie techniczne poświęcone bezpieczeństwu przenoszenia i przewożenia pacjentów.

Raport techniczny ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) ISO/TR 12296:2012 Ergonomia — ręczne przenoszenie i przewożenie osób w sektorze opieki zdrowotnej, opisuje wielofunkcyjne podejście do przemieszczania się pacjentów, w tym m.in.: metody i wytyczne dotyczące oceny ryzyka, aspektów organizacyjnych, kryteriów wyboru i stosowania sprzętu, szkoleń, budynków i środowiska oraz interwencji dotyczących przenoszenia i przewożenia pacjentów.

Sprawozdanie techniczne odnosi się do użycia rozwiązań Mobility GalleryCare Thermometer opracowanych przez Arjo. Publikacja dostarcza mocnych dowodów na bezpieczne przenoszenie i przewożenie pacjentów oraz stanowi dobrą podstawę dla przyszłych wytycznych i regulacji prawnych.

Pełna treść raportu ISO/TR 12296:2012 Ergonomics — Manual handling of people in the healthcare sector jest dostępna w sprzedaży na stronie internetowej ISO.

Streszczenie normy ISO/TR 12296:2012 opracowane przez Arjo

Arjo przygotowało streszczenie sprawozdania technicznego. Pobierz streszczenie ISO/TR 12296:2012 opracowane przez Arjo.

Pobierz — AKTUALIZACJA