You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Wytyczne kliniczne

Pierwsza krajowa regulacja dotyczące bezpiecznego przenoszenia i przewożenia pacjentów została przyjęta w Wielkiej Brytanii w 1992 roku. Od tego czasu podobne przepisy wprowadzono w USA i innych krajach na całym świecie.

W 2012 roku został opublikowany pierwszy Raport Techniczny ISO. Ręczne przenoszenie i przewożenie pensjonariuszy/pacjentów może stanowić poważne zagrożenie dla pracowników służby zdrowia. W związku z tym na całym świecie podjęto szereg inicjatyw (i aktów prawnych). Na tej stronie znajduje się lista linków do wybranych, obecnie obowiązujących wytycznych dotyczących bezpiecznego przenoszenia i przewożenia pacjentów.

Na świecie

Międzynarodowe i krajowe wytyczne i przepisy dotyczące bezpiecznego przenoszenia i przewożenia pacjentów

ISO/TR 12296:2012.   Ergonomia — ręczne przemieszczanie pacjenta (pensjonariusza)
Pobierz uproszczone opracowanie normy
Pełna treść normy ISO/TR 12296:2012 jest dostępna w sprzedaży na stronie internetowej ISO.

Australia

Bezpieczny transport pacjentów — podręcznik, wydanie nr 3, 2009 (EN).

Opieka stacjonarna — Wiktoria (EN)

Kanada

Handle with care: patient handling and the application of ergonomics (MSI) requirements. WorkSafeBC British Columbia, Kanada, 2006 (EN).

Holandia

Praktijkrichtlijnen fysieke belasting voor zorgverleners (praktyczne wskazówki w j. holenderskim).

Nowa Zelandia

The New Zealand patient handling guidelines, The LITEN UP approach (EN).

Szwecja

A lift for healthcare. ADI 581, Swedish Work Environment Authority (EN).

Wielka Brytania

The manual handling operations regulations 1992, nr 2793 (EN).
All Wales NHS manual handling training passport information scheme, 2008 (EN).

Guidance on the management of manual handling in healthcare Health & Safety Authority, 2011 (EN).

Royal College of Nursing — manual handling assessments in hospitals and the community. RCN London, 2003 (EN).

Manual handling training guidelines. wydanie 2, zaktualizowane na zamówienie National Executive of National Back Exchange, 2002 (EN).

USA

Patient handling and movement assessments, a white paper. The Facility Guideline Institute — 2010 (EN).

Guidelines for nursing homes. Ergonomics for the prevention of musculoskeletal disorders. OSHA 3182-3R 2009 (EN).

A back injury prevention guide for healthcare providers. OSHA, Kalifornia, 2007 (EN).