You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Badania kliniczne i ekonomiczne

Badania wykazały, że stosowanie odpowiedniego sprzętu znacznie zmniejsza obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego i ryzyko doznania urazów.

Program „Bezpieczny pacjent”

Zwiększone ryzyko urazów układu mięśniowo-szkieletowego wśród pracowników służby zdrowia wynika z większego obciążenia pracą, częstszego przenoszenia i przewożenia pacjentów, wcześniejszych urazów oraz braku odpowiednich urządzeń wspierających. Dzienna liczba zadań związanych z przemieszczaniem pacjentów jest najbardziej bezpośrednim sposobem oceny ryzyka rozwoju schorzeń bólowych pleców u personelu. (Thomas 2009; Collins 2011)

Analiza roszczeń pracowniczych związanych z urazami układu mięśniowo-szkieletowego w pracy w ciągu siedmiu lat (1997-2003) wykazała, że 40% urazów spowodowanych podnoszeniem lub przenoszeniem pacjentów można było zapobiec, używając podnośników. (Pompeii i in. 2009)

16 kg (ok. 35 funtów) to maksymalny ciężar dopuszczalny w przypadku podnoszenia ręcznego

W swoim artykule Waters weryfikuje tzw. równanie podnoszenia (NIOSH), czyli narzędzie do analizy ergonomicznej, które służy do określania zalecanego ograniczenia ciężaru w przypadku zadań wymagających oburęcznego podnoszenia. Poprawiona wersja równania pozwoliła określić, że maksymalny ciężar podczas zadań związanych z przenoszeniem i przewożeniem pacjentów nie powinien przekraczać 16 kg (ok. 35 funtów). Jest to podstawa większości wytycznych dotyczących przemieszczania pacjentów. Badania wykazały, że stosowanie odpowiedniego sprzętu znacznie zmniejsza obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego i ryzyko doznania urazów. Pchanie i ciągnięcie całkowicie obciążonego sprzętu do podnoszenia pacjenta była ogólnie wykonalne i akceptowane przez 90% populacji kobiet (Waters 2007; Rice 2009).

Ograniczenie kosztów wynikające z wdrożenia programu bezpiecznego przenoszenia i przewożenia pacjentów

Szereg badań wykazało znaczne zmniejszenie kosztów po wdrożeniu programu bezpiecznego przenoszenia i przewożenia pacjentów, w tym po zastosowaniu urządzeń do podnoszenia pacjentów i wdrożeniu związanych z tym odpowiednich szkoleń. (Nelson  2008; Tomas 2009; Black 2011, Lilpscomb 2012).