You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-sara flex.jpg

Przenoszenie i przewożenie pacjentów

Przenoszenie i przewożenie pacjentów: czego się nauczyliśmy?

Według Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO/TR 12296:2012) przenoszenie i przewożenie pacjentów zostało zdefiniowane jako „każda czynność wymagająca pchania, ciągnięcia, podniesienia, opuszczenia, przesunięcia lub innego przemieszczenia, a także podparcia, osoby lub części jej ciała...”. My uważamy, że przenoszenie i przewożenie pacjentów to o wiele więcej. Wiemy, że od tego w znacznej mierze zależy ich dobre samopoczucie.

Podczas przenoszenia i przewożenia pacjentów nie chodzi tylko o bezpieczne warunki; liczy się również ich własne poczucie bezpieczeństwa. Przenoszenie i przewożenie pacjentów może być nie tylko częścią procesu rehabilitacji, lecz może również być wyzwaniem dla ich odwagi i godności osobistej. Chodzi o to, aby oprócz troski o wydajność pracy opiekunów zapewnić im odpowiedni czas niezbędny do sprawowania opieki nad pacjentami i pensjonariuszami.

Uważamy, że są to podstawowe warunki do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentem. A kilkudziesięcioletnie doświadczenie mówi nam, że nasze przekonanie jest uzasadnione.

Dzisiaj ułatwiamy przenoszenie i przewożenie pacjentów, oferując zintegrowane rozwiązania. Są one dostępne i łatwe w użyciu. Pomagają tworzyć warunki do pracy, które są bezpieczne i wydajne dla opiekunów, jednocześnie zapewniając pacjentom i pensjonariuszom poczucie bezpieczeństwa, komfortu i osobistej godności.

Urazy związane z pracą

Zapewnienie najwyższej jakości opieki nie zawsze jest łatwe. Bez odpowiednich rozwiązań opiekun i pacjent (pensjonariusz) mogą być narażeni na ryzyko. Szczególnie niebezpieczne dla opiekunów jest ręczne przenoszenie i przewożenie pacjentów, które grozi doznaniem poważnych urazów.

Więcej informacji