You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Wytyczne kliniczne

Biorąc pod uwagę stosunkowo proste i skuteczne środki zapobiegania żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej i poprawy samopoczucia pacjentów, po systematycznym przeglądzie literatury i uzgodnieniach z ekspertami (1-7) opracowano szereg krajowych i międzynarodowych wytycznych dotyczących zasad najlepszej praktyki klinicznej i technologii w tym zakresie.

Dokumenty te potwierdzają, że urządzenia działające metodą IPC czyli przerywanej kompresji pneumatycznej, takie jak Flowtron® IPC, zapewniają bezpieczną i skuteczną metodę profilaktyki u wielu pacjentów, co zostało potwierdzone w wielu badaniach klinicznych.

Panuje ogólne przekonanie, że

 • Metoda IPC jest skuteczna zarówno jako metoda samodzielna, jak i w połączeniu z innymi formami profilaktyki. 
 • Nie zwiększa ryzyka krwawienia, dlatego jest szczególnie przydatna dla pacjentów, dla których antykoagulacja jest czynnikiem ryzyka lub przeciwwskazaniem (4). 

Wskazania szczególne

 • Metoda IPC jest skuteczniejsza niż pończochy przeciwzakrzepowe, gdy antykoagulacja jest przeciwwskazaniem [5].
 • Zmniejsza ryzyko bezobjawowej zakrzepicy żył głębokich (6).

Niezależny przegląd technologii

 • Metoda IPC jest ogólnie skuteczna. Nie znaleziono dowodów na to, aby któryś rodzaj terapii IPC był lepszy od innych. Przy wyborze urządzenia należy wziąć pod uwagę komfort, bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Flowtron Universal uzyskał najwyższą ocenę ogólną w latach 2007 i 2009 (7).

Źródła

 1. National Institute for Health and Clinical Excellence. Clinical Guideline 92 Venous thromboembolism: Reducing the risk. http://www.nice.org.uk/CG092.
 2. National Health and Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the prevention of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to Australian hospitals. Melbourne: National Health and Medical Research Council. 2009 http://www.nhmrc.gov.au/guidelines/publications/cp115
 3. Geerts, W.H., D. Bergqvist, G.F. Pineo i in. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8. wydanie). Chest. 2008; 133 (6 supl.): 381S–453S.
 4. Cohen, A.T., V.F. Tapson, J.-F. Bergman i in. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387-394.
 5. Australia and New Zealand Working Party on the Management and Prevention of Venous Thromboembolism. Prevention of venous thromboembolism best practice guidelines for Australia and New Zealand, 4. wydanie. Health Education and Management Innovations, Sydney. 2007
 6. Nicolaides, A.N., J. Fareed, A.K. Kakkar i in. Prevention and treatment of venous thromboembolism. International Consensus Statement (Guidelines according to scientific evidence). Int Angiol. 2006; 25: 101-161. 
 7. ECRI Institute. Intermittent pneumatic compression device evaluation. Health Devices. USA. 2007; 36(6): 177-204.