You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pytania i odpowiedzi dot. produktu

W tej części omówiono wybrane kwestie związane z produktem, które mogą się pojawić podczas codziennego użytkowania systemów Flowtron™ opartych na metodzie przerywanej kompresji pneumatycznej.

Jeśli korzystasz z Flowtron IPC po raz pierwszy, odpowiedź na swoje pytania możesz znaleźć w instrukcji obsługi produktu lub w dokumentach do pobrania poniżej.

P Czy można czyścić mankiet Flowtron IPC?