You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Protokoły do wykorzystania

W tej części omówiono wybrane kwestie związane z produktem, które mogą się pojawić podczas codziennego użytkowania systemów Flowtron™ opartych na metodzie przerywanej kompresji pneumatycznej.

Protokoły zawierają krótkie streszczenie kluczowych informacji klinicznych, informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz informacji dla użytkownika i mają służyć jako przewodnik szybkiego reagowania do celów szkoleniowych i rozwiązywania problemów w codziennej praktyce.

Protokoły nie zastępują pełnej instrukcji użytkowania dołączonej do pomp i mankietów. Przed rozpoczęciem leczenia należy się upewnić, że produkt i sposób jego stosowania są w pełni znane.

Uwaga: W niektórych krajach używanie systemu Flowtron jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Kliknij łącza, aby pobrać protokoły